top of page
NOWY KURS
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

SEMINARIA

 

W ostatnich latach znacząco poszerzyła się nasza wiedza o technice fechtunku szablą w dawnej Rzeczypospolitej. Międzynarodowa współpraca z ludźmi pełnymi pasji w poszukiwaniu materiałów źródłowych dot. fechtunku szablą wschodnią oraz możliwość tłumaczeń tych fachowych tekstów ze staro- niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego czy też perskiego sprawiły iż możliwe było podjęcie całościowej rekonstrukcji tego rodzaju fechtunku. W wyniku kompleksowych prac zrekonstruowaliśmy system oraz metodykę treningu. W rezultacie otrzymaliśmy po prawie 200 latach niezwykle atrakcyjny i praktycznie zupełnie nieznany obraz fechtunku szablą starą  polską  szkołą zwaną „krzyżową” mający oparcie w historycznych źródłach pisanych. 

 

Zainteresowanie tym tematem jest na tyle duże zarówno w Polsce jak i za granicą, iż powstała potrzeba dzielenia się tą wiedzą w formie kompleksowego seminarium.

 

Jest ono prowadzone według następującego schematu:

 

- Historia szabli i palcata w Europie ze szczególnym uwzględnieniem  dawnej Polski (wykład)

- Różnice i podobieństwa w technice posługiwania się szablą w Europie a palcatem i szablą w dawnej Rzeczpospolitej (prezentacja)

- Zajęcia praktyczne mające na celu zapoznanie się z różnymi technikami użycia szabli ze szczególnym uwzględnieniem polskiej szkoły.

 

Seminaria mogą być organizowane w różnych miejscach w kraju i za granicą zgodnie z oczekiwaniami organizatora. 

W przypadku organizowania seminarium przez sieniawski-fencing  dysponujemy obiektem z hotelem, salą treningową i pełnym wyżywieniem niedaleko Warszawy.

 

Seminarium może być rozszerzone o szermierkę artystyczną (filmową , teatralną). 

Jeżeli umiesz ciężko pracować, oczekujesz profesjonalnego podejścia,  realnych efektów i satysfakcji skontaktuj się z nami!

bottom of page