top of page
NOWY KURS
  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon
  • Google+ App Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

PRODUKCJE FILMOWE

Wiele lat naszej ciężkiej pracy a w rezultacie zdobyte doświadczenie w rekonstrukcji fechtunku różnymi rodzajami broni białej zostało wykorzystane w produkcjach filmowych  Najważniejsze z nich to opracowanie scen fechtunkowych w polskiej superprodukcji „Ogniem i mieczem” oraz choreografia wszystkich scen walk w ostatniej produkcji Jerzego Hoffmana „Bitwa Warszawska 1920” zrealizowanej w technologii 3D ze zdjęciami Sławomira Idziaka.

 

Naszym celem są działania w obszarze  szermierki filmowej zmierzające do zachowania jej atrakcyjności artystycznej z  jednoczesnym utrzymaniem poprawności historycznej w zakresie użycia różnych rodzajów europejskiej broni białej.

 

Oferujemy:

 

- Konsultację szermierczo-historyczną. 

 

- Profesjonalne przygotowanie aktorów i grup kaskaderskich.

 

- Tworzenie indywidualnych i zbiorowych scen walk zgodnych ze specyfiką posługiwania się poszczególnymi rodzajami broni białej.

 

- Opracowanie choreografii walk w odniesieniu do scenariusza i wizji reżysera.

 

Kontakt

bottom of page